Nadpis textu

Hranice při práci v sociálních službách

20. květen 2024 |  ONLINE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

1790 Kč

Zvládání a komunikace náročných situací při práci s klienty

21. březen 2024 |  ONLINE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

1790 Kč

Jak zvládat emoce pomáhajícího pracovníka a klienta

26. březen 2024 |  ONLINE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

1790 Kč

Komunikace s rodinou klienta v sociální službě

18. duben 2024 |  ONLINE 

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

1790 Kč

   SLEVA 2+1 ZDARMA. Při přihlášení 3 osob z jedné organizace na stejný online vzdělávací kurz má 1 osoba účast zdarma. Sleva platí při vytvoření objednávky od 01. do 31. května 2024. 
 Sleva se nezobrazí v objednávkovém formuláři automaticky, bude uvedena na faktuře.

Místo konání kurzu v České Třebové, konkrétní adresu sdělíme účastníkům v dostatečném předstihu před konáním kurzu. Na kurz v prezenční formě nelze uplatnit aktuální slevy a slevové akce.

                                  SLEVA 2+1 ZDARMA Pro získání slevy napište do pole "vaše další sdělení"                                   Sleva se nezobrazí v objednávkovém formuláři automaticky, bude uvedena na faktuře.  

 V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ VÍCE ÚČASTNÍKŮ NA STEJNÝ KURZ LZE OBJEDNÁVKU VYPLNIT POUZE JEDNOU.
JMÉNA A ÚDAJE O  DALŠÍCH OSOBÁCH NAPIŠTE DO KOLONKY "VÍCE UČASTNÍKŮ". 

Zde nabízíme přehled akreditovaných kurzů s konkrétně stanovenými termíny. V případě, že máte zájem
o skupinovou objednávku, tj. kurzy na klíč přímo do organizace více informací ZDE  Přehled kurzů a Poptávka kurzu

RELAXAČNÍ POBYT PRO POMÁHAJÍCÍ PRACOVNÍKY. Více informací ZDE relax pro pomáhající pracovníky

PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Akreditace MPSV | 8 výukových hodin
05.červen 2023 | ONLINE | 1600 Kč


PALIATIVNÍ PÉČE  v kontextu s potřebami umírajících a doprovázejících

Akreditace MPSV | 8 výukových hodin
18.květen 2023 | ONLINE | 1600 Kč


JAK ZVLÁDNOUT EMOCE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA

Akreditace MPSV | 8 výukových hodin
termín připravujeme 2023 | ONLINE | 


OSOBNÍ BEZPEČÍ POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A RIZIKA PRÁCE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

Akreditace MPSV | 8 výukových hodin
termín připravujeme 2023 | ONLINE | 

OBSAH KURZU

Práce v sociální službě je především o vztazích mezi lidmi. V kurzu budeme mluvit o těchto oblastech:

definice hranic v mezilidských vztazích, význam hranic, druhy osobních hranic, problémy s hranicemi a proč
je těžké si hranice nastavit, důležitost stanovování hranic, důsledky porušování hranic, jak hranice budovat
a jak hranice "komunikovat".

  • v jakých oblastech překračuje hranice klient směrem k pracovníkovi sociální služby
  • ve kterých oblastech porušují hranice sami pracovníci ve vztahu ke klientovi
  • překračování hranic ve vztahu mezi spolupracovníky, ve vztahu pracovníka a organizace

Zaměříme se na konkrétní oblasti hranic. Oblasti hranic jsou podpořeny příklady z praxe a jejich řešením.
Legislativa - LZPS, Zákoník práce, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Kodex organizace v souvislosti
s tématem kurzu. Součástí kurzu jsou příklady z praxe a jejich řešení (modelové situace) a praktická cvičení. Účastníci budou mít možnost navrhnout samostatné řešení situace, využít podpory lektora a dalších účastníků kurzu.

Cílem kurzu je uvědomit si vlastní hranice pomáhajícího pracovníka a oblasti překračování hranic ve vzájemném vztahu při práci s klienty, spolupráci s kolegy v organizaci.

Kurz se zaměřuje na oblasti hranic, které procházejí napříč různými cílovými skupinami.
Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní pracovníky, kteří přichází do styku s klienty.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu. Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2020/0582-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

                                 HLEDÁTE VHODNOU CESTU K PROŠKOLENÍ VAŠEHO TÝMU?                                Objednejte si akreditovaný kurz přímo do Vaší organizace.

                                HLEDÁME LEKTORA/ LEKTORKU                                                           pro výuku v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách                           Základy krizové intervence. Zkušenosti v oblasti sociálních služeb. Pro více informací nás kontaktujte.

V PRŮBĚHU DUBNA A KVĚTNA 2024 JSME ÚSPĚŠNĚ PROŠLI KONTROLOU MPSV ČR

HRANICE PŘI PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 

19. červen 2024 | ONLINE |   1790 Kč

JAK ZVLÁDAT EMOCE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 
termín připravujeme 2024 | ONLINE | 1790 Kč

POMÁHAJÍCÍ A KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |  1790 Kč

ZVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE NÁROČNÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

18. červen 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |  1790 Kč 

PALIATIVNÍ PÉČE
 v kontextu s potřebami umírajících a doprovázejících

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

30. květen 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PROBLEMATIKA NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA OSOBÁCH SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |  1790 Kč 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PROSTŘEDÍ  SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PREVENCE ZÁVISLOSTI KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

07. červen 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

KONFLIKTY V POMÁHAJÍCÍ PROFESI, JEJICH PREVENCE A ŘEŠENÍ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

13. červen 2024  | PREZENČNÍ -PRAHA| 1890 Kč

JAK SI PORADIT SE STRESEM V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

29. květen 2024 2024 | ONLINE |  1790 Kč 

KOMUNIKACE S RODINOU KLIENTA V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

20. červen 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PROCES PŘIJÍMÁNÍ, ADAPTACE A PÉČE O ZAMĚSTNANCE (NEJEN) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

11. duben 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

JAK NAPSAT KVALITNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin
termín připravujeme 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ
A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ
(syndrom EAN)

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

24. červen 2024 | ONLINE | 1790 Kč   

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ
 praktický průvodce a úvod do problematiky

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE | 1790 Kč

AKTIVIZACE SENIORŮ ANEB TRÉNOVÁNÍ
TĚLA I DUŠE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 

17. červen 2024 | ONLINE |  1790 Kč

AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

praktický průvodce, jak se domluvit a porozumět klientovi

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 
11. červen 2024 | PREZENČNÍ-PRAHA | 1890 Kč

OSOBNÍ BEZPEČÍ POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA

A RIZIKA PRÁCE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

28. květen 2024 | ONLINE |   1790 Kč

MENTORING-PRACOVNÍ NÁSTROJ (NEJEN)
V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

kurz na vyžádání | ONLINE | PREZENČNÍ

SEBEREFLEXE A MOTIVACE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA

akreditace MPSV | 6 výukových hodin

06. červen 2024 | ONLINE |  1590 Kč

JAZYK POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA
V PÍSEMNÉ KOMUNIKACI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |   1790 Kč

FINANČNÍ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |  1790 Kč  

KRIZOVÁ INTERVENCE A TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

akreditace MPSV | 16 výukových hodin

termín připravujeme 2024 | ONLINE |   3580 Kč

PSYCHOHYGIENA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Pojď se potkat se sebou, hra a smích je cesta k sobě...

neakreditováno |6 výukových hodin 

kurz na vyžádání | PREZENČNÍ | do organizac

TIME MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
aneb umět si plánovat čas

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

kurz na vyžádání | ONLINE | PREZENČNÍ

                                HLEDÁME LEKTORA/ LEKTORKU                                                           pro výuku v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách                          Základy krizové intervence  Zkušenosti v oblasti sociálních služeb. Pro více informací nás kontaktujte.