PALIATIVNÍ PÉČE  V KONTEXTU S POTŘEBAMI                                                       UMÍRAJÍCÍCH A DOPROVÁZEJÍCÍCH                                                                           A 2022/0591-SP/PC/PP                                                         8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Lidé, kteří se ocitli v závěru svého života, potřebují láskyplnou podporu a odbornou péči. V kurzu se seznámíte
s významem, druhy a cílem paliativní péče. V kurzu budeme hovořit o těchto oblastech:

  • historie, základními principy, rozdělení paliativní a hospicové v České republice
  • komunikace s umírajícími a s doprovázejícími
  • paliativní analgosedace - vysvětlení pojmu, účel
  • plán péče - obsah, praktický příklad
  • psychosociální vnímání odchodu blízkého člověka -rituály a truchlení
  • přehled základních pojmů a termínů, které se užívají v paliativní péči
  • základní poznatky z oblasti legislativy, která souvisí s tématem

Součástí kurzu bude diskuze nad existenciálními otázkami v závěru lidského života, jak vnímáme umírání
a smrt v dnešní společnosti.

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled a poznatky péče o soby v terminálním stádiu života. Tyto poznatky mohou zaměstnanci sociálních služeb využít a aplikovat při sociálním poradenství a péči o klienty, v zařízeních, které se zaměřují na poskytování paliativní a hospicové péče nebo v domácím prostředí.  

Kurz je primárně určený pro zaměstnance sociálních služeb - pro sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči. Přínosný může být také pro nelékařské profese působící v sociálních službách, pro neformální pečovatele a další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2021/0591-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Bc. Kateřina Bílková

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Naprosto úžasná paní lektorka s profesionálním výkladem, spousta příkladů z praxe, srozumitelně lidsky podáno,
a rovněž perfektní organizační zajištění od pořadatele kurzu.  
Gabriela Nosková

Perfektní výklad nauky, vstřícní pořadatele, perfektní lektorka. Byla jsem moc spokojená. Určitě zde nejsem naposledy. Všem vřele doporučuji. Tereza Tkočová
Kurz byl velice podnětný, téma bylo hodně osobní. Věra Z.

Pro mě velmi kvalitní kurz. Lektorka nepřednášela jen nachystanou prezentaci, ale mluvila ze své praxe
a o naučených věcech životem. Mgr. et Bc. Lucie Seifertová, DiS.
Velmi přínosný a zajímavý kurz! Daniela S.

Úžasný kurz, úžasný lektor. Mohu jen doporučit. Lada Ertlová
Kurz byl skvělý. Lektorka se snažila odpovědět na všechny naše dotazy.
Kurz jsem si velmi užila. Měla jsem sice jiná očekávání, ale rozhodně neodcházím se zklamáním. Odnáším si spoustu podnětů
k zamyšlení, které mi pomohou formovat mou budoucí profesní kariéru sociálního pracovníka. Beáta Kopková

Úplně všichni by si tímto kurzem měli projít, klidně opakovaně
Maximální spokojenost. Mám za sebou již několikátý kurz od vaší společnosti a vždy jsem mile překvapena a hlavně spokojena. Brettová Libuše
Příklady dobré i špatné praxe, možnosti paliativní péče z pozice zdravotního personálu. Kurz je zaměřen a veden správně, není to umlácení teorií, toho si moc cením.