HRANICE PŘI PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 

30. září 2024 | ONLINE |   1790 Kč

JAK ZVLÁDAT EMOCE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 
11. září 2024 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | 1890 Kč
06. listopad | ONLINE | 1790 Kč

PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ
A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ
(syndrom EAN)

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

25. listopad 2024 | ONLINE | 1790 Kč   

OSOBNÍ BEZPEČÍ POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A RIZIKA PRÁCE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

13. listopad 2024 | ONLINE | 1790 Kč

AKTIVIZACE SENIORŮ ANEB TRÉNOVÁNÍ
TĚLA I DUŠE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 

11. listopad 2024 | ONLINE |  1790 Kč

AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

praktický průvodce, jak se domluvit a porozumět klientovi

akreditace MPSV | 8 výukových hodin 
09. září 2024 | ONLINE | 1790 Kč

KOMUNIKACE S RODINOU KLIENTA V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

25. září 2024 | ONLINE |  1790 Kč

ZVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE NÁROČNÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

14. listopad 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PREVENCE ZÁVISLOSTI KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

22. listopad 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

KONFLIKTY V POMÁHAJÍCÍ PROFESI, JEJICH PREVENCE A ŘEŠENÍ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

 28. listopad 2024  | ONLINE| 1790 Kč

JAK SI PORADIT SE STRESEM V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

21. říjen 2024 | ONLINE |  1790 Kč 

POMÁHAJÍCÍ A KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACE

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

03. prosinec 2024 | ONLINE | 1790 Kč

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 150 výukových hodin | prezenční forma | Česká Třebová | 18.10.- 06.12. 2024

SEBEREFLEXE A MOTIVACE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA

akreditace MPSV | 6 výukových hodin

02. září 2024 | ONLINE |  1590 Kč 

PALIATIVNÍ PÉČE
 v kontextu s potřebami umírajících a doprovázejících

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

17. říjen 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PROBLEMATIKA NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA OSOBÁCH SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

14. říjen 2024 | ONLINE |  1790 Kč 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PROSTŘEDÍ  SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

07. říjen 2024 | ONLINE | 1790 Kč

PROCES PŘIJÍMÁNÍ, ADAPTACE A PÉČE O ZAMĚSTNANCE (NEJEN) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

22. říjen 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

JAK NAPSAT KVALITNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin
21. listopad 2024 | ONLINE | 1790 Kč 

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ
praktický průvodce a úvod do problematiky

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

16. říjen 2024 | ONLINE |   1790 Kč

MENTORING-PRACOVNÍ NÁSTROJ (NEJEN)
V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

kurz na vyžádání | ONLINE | PREZENČNÍ

PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

11. říjen 2024 | ONLINE |  1790 Kč

JAZYK POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA
V PÍSEMNÉ KOMUNIKACI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

12. září 2024 | ONLINE |   1790 Kč

 VŠECHNY UVEDENÉ KURZY JE MOŽNÉ REALIZOVAT VE VAŠÍ ORGANIZACI Více informací ZDE Poptávka kurzu  

FINANČNÍ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin

02. prosinec 2024 | ONLINE |  1790 Kč  

KRIZOVÁ INTERVENCE A TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

akreditace MPSV | 16 výukových hodin

09.-10. říjen 2024 | ONLINE |   3580 Kč

KOUČINK (NEJEN) PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

LEKTORSKÉ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI (NEJEN) PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE  
Praktický průvodce pro začínající lektory.  
28 výukových hodin | online

                      HLEDÁTE VHODNOU CESTU K PROŠKOLENÍ VAŠEHO TÝMU?                        Objednejte si akreditovaný kurz přímo do Vaší organizace.

KURZ NA "KLÍČ" MÁ MNOHO VÝHOD.
Kurz na "KLÍČ" lze přizpůsobit potřebám účastníků Vaší sociální služby.
Kurz na "KLÍČ" je finančně výhodnější.
Kurz na "KLÍČ" šetří Váš čas.

Rádi se setkáváme s lidmi přímo na jejich pracovišti. Vidět se tváří v tvář je povzbuzující.
Napište a my se Vám ozveme zpět. Společně se domluvíme.