ZVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE NÁROČNÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY  A2023/0666-SP/PC/PP/VP                                       8 výukových hodin

14. listopad 2024 | ONLINE
8:00-15:00 hodin
1.790 Kč

OBSAH KURZU

Zaměstnanci v sociálních službách se každý den setkávají s rozličnými klienty a pomáhají jim hledat řešení jejich životní situace, pečují o ně. Poznat, jaký klient je, najít vhodný způsob, jak s ním komunikovat a jednat, vytvořit prostředí důvěry není vždy jednoduchá práce.

Kurz se věnuje tématu zvládání náročných situací při práci a péči o klienty v sociálních službách. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • proč je klient pracovníkem vnímaný jako náročný či obtížný
  • emoce klienta a projevy problémového chování klienta
  • způsoby práce v náročných situacích při práci s klienty
  • jednotlivé typy klientů-projevy jejich chování a způsob, jak komunikují (nedobrovolný, agresivní, úzkostný, mlčenlivý, negativní, suicidní atd.)
  • příklady a zkušenosti z praxe
  • doporučená literatura a další zdroje k samostudiu

Kurz připravuje účastníky na to, jak typ klienta rozpoznat, jak s jednotlivými typy klientů jednat a komunikovat.
Součástí kurzu jsou praktická cvičení (modelové situace, příklady z praxe).

Kurz se zaměřuje jednání a komunikaci s klienty, které procházejí napříč různými cílovými skupinami. Věnujte prosím pozornost výběru tématu tohoto kurzu. V tomto kurzu neprobíráme typy klientů podle druhu postižení (osoby s demencí, s mentálním postižením, osoby s PAS a další).

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/0666-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Alena Klucová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kvalitní výuka a komunikace. V.V.
Obohacující téma. Našla jsem odpovědi na spoustu situací. Děkuji.
Velmi mě to bavilo. Lektorka mne do svého kurzu vyloženě "vtáhla".
Kurz byl velice podnětný. Š.V.
Erudovaná, vstřícná a nenudná lektorka.
Díky za tento kurz. Paní lektorka byla profesionální a její odpovědi mi určitě budou v mé práci nápomocný.
Výborné technické zajištění kurzu. Milá komunikace. Tento kurz bych doporučila nejen sociálním pracovníkům,
ale i pracovníkům, kteří pracují i s lidmi, kteří nejsou klienti sociálních služeb. Děkuji. Bc. Michaela Týnková