POMÁHAJÍCÍ A KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH        A 2022/0737-SP/PC/PP/VP                                                  8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje komunikaci pomáhajícího pracovníka. Umět se domluvit a porozumět tomu, co nám druzí lidé sdělují je důležité. V kurzu se budeme věnovat těmto oblastem:

  • techniky asertivního jednání a aktivního naslouchání
  • zásady konstruktivního rozhovoru
  • umění vyjednávání a řešení konfliktů v komunikaci
  • zásady pozitivní a negativní zpětné vazby, reakce na kritiku, komunikační typy lidí
  • předávání informací v pracovním týmu
  • zásady, jak zvládat obtížnější komunikační situace
  • zásady a techniky na zvládání stresu a zátěžových situacích s nadhledem

Cílem kurzu je získat poznatky o psychické odolnosti v komunikaci, zásadách a technikách na zvládání stresu
a zátěžových situacích. Tyto poznatky budou moci účastníci využít v praxi při jednání s klientem sociální služby, komunikaci v pracovním týmu i osobním životě. 

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být i dalším pomáhajícím profesionálům a zájemcům o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2022/0737-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Alena Klucová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, rozuměla jsem všemu, paní lektorka byla velmi příjemná. Jana P.
Příklady konkrétních reakcí na určité problémové situace nebo klienty. Pomůže mi to v lepším porozumění 
a komunikaci s klientem.
Doporučuji všem tento kurz a aktivní přístup paní lektorky s účastníky kurzu. Zdeněk Šín
Lektorka měla velmi milý a příjemný projev. Interaktivní zapojení.

S kurzem jsem byla velmi spokojená, profesionální a velmi lidský přístup lektorky. Lenka M. B.
Velmi kvalitně vypracovaná prezentace, vše bylo přínosné nejen pro profesní, ale i osobní život. Jana Z.

Tento kurz pro mě byl ujištěním, že většinou komunikuji s klienty dobře, ale neustále je co zlepšovat a zdokonalovat se.
Hlavně v asertivní komunikaci jsem si nabyla vůbec jistá a zde byla asertivní komunikace krásně vysvětlena.