KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 150 výukových hodin |  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

HRANICE PŘI PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Hranice při práci v sociálních službách  

AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin |  Augmentativní a alternativní komunikace

AKTIVIZACE SENIORŮ ANEB TRÉNOVÁNÍ TĚLA I DUŠE

akreditace MPSV | 8 výukových hodin Aktivizace seniorů

JAK ZVLÁDAT EMOCE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Jak zvládat emoce pomáhajícího pracovníka a klienta

POMÁHAJÍCÍ A KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ (SYNDROM EAN)

JAZYK POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA V PÍSEMNÉ KOMUNIKACI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Jazyk pomáhajícího pracovníka v písemné komunikaci

PROCES PŘIJÍMÁNÍ, ADAPTACE A PÉČE O ZAMĚSTNANCE (NEJEN)
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Proces přijímání, adaptace a péče o zaměstnance 

KONFLIKTY V POMÁHAJÍCÍ PROFESI, JEJICH PREVENCE A ŘEŠENÍ 

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Konflikty v pomáhající profesi, jejich prevence a řešení

PROBLEMATIKA NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA OSOBÁCH SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Problematika násilí páchaného na osobách se ZP

SEBEREFLEXE A MOTIVACE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA

akreditace MPSV | 6 výukových hodin | Sebereflexe a motivace pomáhajícího pracovníka

PREVENCE ZÁVISLOSTI KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Prevence závislosti klienta na sociální službě

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Nouzové a havarijní situace v prostředí sociální služby

ZVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE NÁROČNÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY

JAK NAPSAT KVALITNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí SS

PALIATIVNÍ PÉČE V KONTEXTU S POTŘEBAMI UMÍRAJÍCÍCH A DOPOVÁZEJÍCÍCH

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Paliativní péče

PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Péče o klienta s demencí v prostředí sociálních služeb

KOMUNIKACE S RODINOU KLIENTA V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Komunikace s rodinou klienta v SS

JAK SI PORADIT SE STRESEM V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Jak si poradit se stresem v pomáhající profesi

OSOBNÍ BEZPEČÍ POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A RIZIKA PRÁCE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

FINANČNÍ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Finanční minimum pro pracovníky v sociální oblasti

MENTORING-PRACOVNÍ NÁSTROJ (NEJEN) V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ PRAKTICKÝ PRŮVODCE A ÚVOD DO PROBLEMATIKY

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Sociální šetření

TIME MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANEB UMĚT SI PLÁNOVAT ČAS

akreditace MPSV | 8 výukových hodin | Time management v sociálních službách aneb umět si plánovat čas   

KRIZOVÁ INTERVENCE A TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

akreditace MPSV | 16 výukových hodin | Krizová intervence a telefonická krizová intervence v praxi

POPTÁVKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU PŘÍMO DO VAŠÍ ORGANIZACE. Více informací ZDE Poptávka kurzu

 V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ VÍCE ÚČASTNÍKŮ NA STEJNÝ KURZ LZE OBJEDNÁVKU VYPLNIT POUZE JEDNOU.
JMÉNA A ÚDAJE O  DALŠÍCH OSOBÁCH NAPIŠTE DO KOLONKY "VÍCE UČASTNÍKŮ". 

LEKTORSKÉ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI (NEJEN) PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE
praktický průvodce pro začínající lektory |
28 výukových hodin | online | neakreditovaný | 14.10.-25.11.2024

                         HLEDÁTE VHODNOU CESTU K PROŠKOLENÍ VAŠEHO TÝMU?                       Objednejte si akreditovaný kurz přímo do Vaší organizace.

KURZ NA "KLÍČ" MÁ MNOHO VÝHOD.
Kurz na "KLÍČ" lze přizpůsobit potřebám účastníků Vaší sociální služby.
Kurz na "KLÍČ" je finančně výhodnější.
Kurz na "KLÍČ" šetří Váš čas.

Rádi se setkáváme s lidmi přímo na jejich pracovišti. Vidět se tváří v tvář je povzbuzující.
Napište a my se Vám ozveme zpět. Společně se domluvíme.