PROBLEMATIKA NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA OSOBÁCH                                          SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM                                                                                 A2024/ 0399-SP/PC/PP/VP                                                 8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu násilí páchaného na osobách se zdravotním postižením. V kurzu se budeme věnovat těmto oblastem:

  • znaky násilí - dlouhodobé, opakované, skryté
  • formy násilí - fyzické, psychické, ekonomické, sexuální a zanedbávání péče
  • role násilníka a role oběti, jejich specifikace
  • problematika domácího násilí, násilí v institucionální péči a násilí ze strany veřejnosti
  • systém pomoci a organizace zabývající se pomocí osobám se zdravotním postižením
  • rozbor kazuistik a příkladů z praxe 

Cílem kurzu je získat doplňující či nové poznatky z oblasti násilí páchaného na osobách se zdravotním postižením.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2024/0399-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Renáta Skuhrovcová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU