JAK NAPSAT KVALITNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY                    

                            A2023/1691-SP/VP   8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu uzavírání smlouvy v sociálních službách.  Mít kvalitně a správně nastavenou smlouvu s klientem je základ každé dobře fungující sociální služby. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • obecné zásady pro tvorbu smlouvy, předmět a specifika smlouvy
  • legislativa, okruh oprávněných osob, zastoupení
  • zákonné náležitosti smlouvy, osobní a citlivé údaje při uzavírání smlouvy

  • rozsah poskytování sociální služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, další náležitosti smlouvy, výše úhrady, způsoby úhrady a vyúčtování. Přeplatky a nedoplatky.
  • zánik smlouvy, výpovědní lhůty a důvody
  • zvláštní právní ustanovení, změny a dodatky ke smlouvě
  • závěrečná ustanovení ve smlouvě a zákonná omezení, přílohy smlouvy

Součástí kurzu jsou praktická doporučení z praxe. Závěrečná část kurzu je zaměřena na příklady a zkušenosti z praxe, legislativa související s tématem, doporučená odborná literatura k samostudiu.  

Cílem kurzu je získat poznatky a nové dovednosti o tom, jak dobře napsat kvalitní smlouvu o poskytování sociální služby, zjistit jaké jsou možné nedostatky při tvorbě smlouvy, získat nové informace o aktuálních změnách v legislativě, která souvisí s tématem.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - vedoucí pracovníky, metodiky, sociální pracovníky.  Zejména pro osoby, které smlouvu připravují či upravují dle aktuálních požadavků. Přínosný může být také pro další zájemce
o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/1691-SP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Monika Heczková, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE