KONFLIKTY V POMÁHAJÍCÍ PROFESI, JEJICH PREVENCE A ŘEŠENÍ            A2023/1063-SP/PC/VP                              8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Zaměstnanci v sociálních službách denně řeší různé druhy konfliktních situací s klienty nebo při práci s rodinami klientů, konflikty řeší také v týmu s kolegy a v dalších situacích. Jaké jsou vhodné způsoby řešení konfliktních situací, jak konflikty vyjednávat na to se zaměříme v tomto kurzu.

Kurz se věnuje tématu konfliktů v mezilidských vztazích a jejich zvládání. V kurzu se zaměříme na nejčastější konflikty
v praxi pomáhajícího pracovníka a jejich řešení. Budeme se věnovat těmto oblastem:

  • vhodné strategie, jak konflikty řešit a preventivní opatření, jak jim předcházet
  • jak konflikt rozpoznat, jak reagovat a komunikovat v konfliktních situacích
  • nejčastější konflikty v praxi pomáhajícího pracovníka-pracovník a klient, pracovník a rodina klienta, konflikty mezi spolupracovníky, pracovník a vedení organizace a vhodné strategie jejich řešení
  • vhodné prostředky, jak eliminovat eskalaci konfliktní situace
  • doporučená literatura k samostudiu

Součástí kurzu jsou praktická cvičení (modelové situace).

Kurz připravuje účastníky na to, jak konflikt rozpoznat, jak reagovat a komunikovat v konfliktních situacích.  

Kurz se zaměřuje jednání v konfliktních situacích, které procházejí napříč různými cílovými skupinami. Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/1063-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Alena Klucová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE