MENTORING-PRACOVNÍ NÁSTROJ (NEJEN) V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ             SLUŽBY A2023/0053-SP/PC/VP                                      8 výukových hodin

kurz na vyžádání | ONLINE | PREZENČNÍ
8:00-15:00 hodin
 1.750 Kč

OBSAH KURZU

Co je to mentoring? K čemu je mentoring dobrý? Jak mentoring probíhá? Na tyto a další otázky si odpovíme
v tomto kurzu. Na kurzu se seznámíte se základními pojmy mentoringu. V kurzu budeme mluvit o těchto tématech:

  • kdo je mentor a mentorovaná osoba a jejich role
  • význam a přínosy mentoringu
  • formy a fáze mentoringu
  • pravidla a etické zásady v mentoringu
  • mentoring v praxi sociální služby nebo organizace
  • dohoda o mentoringu a její obsah
  • přínos mentoringu pro jednotlivce nebo organizaci

Cílem kurzu je rozšířit povědomí o mentoringu, jaký je proces v mentoringu, jaká má pravidla a jaký je jeho přínos pro jednotlivce a organizaci.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také ostatním zájemcům o toto téma  z jiných organizací.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/0053-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Výborný kurz plný zajímavých informací. Rozhodně doporučuji. Radka Melíšková