JAK ZVLÁDAT EMOCE POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA             A2023/0365-SP/PC/PP/VP                                        8 výukových hodin

Místo konání kurzu v České Třebové, konkrétní adresu sdělíme účastníkům v dostatečném předstihu před konáním kurzu. Na kurz v prezenční formě nelze uplatnit aktuální slevy a slevové akce. 

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu emocí a jeho cílem je posílení dovedností pracovníků v pomáhajících profesích, jak pracovat
s emocemi u sebe sama i klientů sociálních služeb. V kurzu budeme mluvit o těchto oblastech:

 • emoční inteligence a emoce, základní pojmy
 • emoce v kontextu s poznatky neurovědy a biologie
 • emoční inteligence ve vztahu k druhým lidem - empatie, komunikace
 • emoce klienta a jak s nimi pracovat (projevy agresivity, v krizové situaci, smutek, hněv klienta)
 • jak pracovat s vlastními emocemi (hněvem, vztekem a zlostí, strachem a odporem)
 • pozitivní a negativní emoce 
 • techniky na zvládání stresu a uvolnění
 • pomůcky při práci s emocemi (různé cílové skupiny klientů, pro pracovníky)
 • práce s vlastními emocemi pomocí praktických cvičení a sebezkušenostních aktivit  

Kurz posiluje schopnost uvědomit si význam a funkci, dynamiku a jednotlivé typy emocí. 

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také ostatním zájemcům o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/0365-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz mi mimo jiné ukázal, že se za své emoce nemusím stydět.
Dozvěděla jsem se, že existuje emoční tělo a teď už se ho budu snažit nepřikrmovat.
Naučila jsem se přemýšlet o svých emocích, pojmenovat je a metody, jak s nimi v budoucnu pracovat.
Jiný pohled na komunikaci s klientem a celkový nadhled nad jeho náladou ať už smutnou nebo jinou a ovládat své chování. Adam N.
Jsem vděčná za tento kurz. Kurz mi dal toho hodně. Hlavně lektorka byla super i její příběhy.
Uvědomovat si a pojmenovat emoce. Kurz se mi líbil. Tomáš P.
Školitelka měla hezké slajdy a vše dobře ucelené, jasné, upotřebím spoustu informací.
Příjemná a empatická lektorka. Kurz byl naplněný konkrétními příklady, cvičeními, popisem situací. Katka K.