PROCES PŘIJÍMÁNÍ, ADAPTACE A PÉČE O ZAMĚSTNANCE                                                            (NEJEN) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                     

            A2023/1352-SP/VP     8 výukových hodin       

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu procesu přijímání, adaptace a péče o zaměstnance.  Najít dobré zaměstnance je základním předpokladem kvalitní sociální služby. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • proces vytváření a analýza pracovních míst 
  • personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců 
  • životní cyklus zaměstnance 
  • proces přijímání a adaptace nových zaměstnanců
  • hodnocení zaměstnanců a práce se zpětnou vazbou
  • nástroje péče o zaměstnance a jeho základní rozdělení (povinná a nepovinná)   
  • motivaci, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Součástí kurzu jsou praktická cvičení (pracovní profil zaměstnance, otázky k pohovoru, hodnocení zaměstnance). Závěrečná část kurzu je zaměřena na příklady a zkušenosti z praxe, legislativa související s tématem, doporučená odborná literatura k samostudiu.  

Cílem kurzu je získat poznatky a nové dovednosti o tom, jak dobře vybrat nové zaměstnance do týmu, jak je vhodně motivovat a podpořit jejich další profesní vzdělávání a rozvoj. 

Kurz se zaměřuje zaměstnance, kteří pracují v sociálních službách na různých pracovních pozicích. Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - vedoucí pracovníky, personalisty, sociální pracovníky. Přínosný může být také pro další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/1352-SP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Iveta Ondráčková, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE