KOMUNIKACE S RODINOU KLIENTA V  SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ        

         A2023/1692-SP/PC/PP/VP   8 výukových hodin  

25. září 2024 | ONLINE
8:00-15:00 hodin
1.790 Kč

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu komunikace s rodinou klienta. Dobrá komunikace  s rodinami klientů vytváří vztah důvěry a je znakem profesionálního přístupu zaměstnanců sociální služby. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • základní aspekty komunikace-komunikace, rozhovor a jeho zásady, aktivní naslouchání, konflikty a manipulace v komunikaci, techniky asertivní komunikace
  • předávání informací v průběhu poskytování služby, práva a povinnosti obou stran, transparentnost
    a prokazatelnost jednání  
  • střety zájmů mezi přáním klienta, přáním rodiny a možnostmi poskytované služby 

  • sdělení a akceptace nepříjemné, špatné zprávy
  • sebereflexe pracovníka v souvislosti s komunikací s rodinou klienta

Součástí kurzu jsou praktická doporučení z praxe. Závěrečná část kurzu je zaměřena na příklady a zkušenosti z praxe, doporučená odborná literatura k samostudiu.  

Cílem kurzu je získat poznatky a nové dovednosti o tom, jak komunikovat s rodinnými příslušníky či opatrovníky klienta. Kurz podporuje profesní rozvoj zaměstnanců v sociálních službách v oblasti komunikace a vyjednávání.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči. Přínosný může být také pro další zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/1692-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Mgr. Jana Kuchyňková

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE