NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A2024/0515-SP/PC/VP                                     8 výukových hodin

07. říjen 2024 | ONLINE 
8:00-15:00 hodin
 1.790 Kč

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje tématu nouzových a havarijních situací se kterými se setkáváte v praxi sociální služby. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

 • základními pojmy a rozdělením nouzových a havarijních situací 
 • výskyt možných rizik, jejich eliminace a prevence
 • základní zásady zavádění nouzových a havarijních situací do pravidel sociální služby 
 • formy seznámení klientů a pracovníků s nouzovými a havarijními situacemi 
 • základní zásady BOZP a pravidel osobní bezpečnosti
 • časté nedostatky při jejich zavádění do standardů kvality a praxe 
 • přehled bezpečnostních a ochranných prvků  
 • legislativní předpisy související s tématem
 • příklady z praxe 

Cílem kurzu je získat nové poznatky o nouzových a havarijních situacích, jejich zavádění do pravidel a praxe v sociální službě.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také ostatním zájemcům o toto téma  z jiných organizací.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2024/0515-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Výborný kurz plný zajímavých informací. Rozhodně doporučuji. Radka Melíšková