HRANICE PŘI PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                                                        A 2020/0582-SP/PC/VP                                                       8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Práce v sociální službě je především o vztazích mezi lidmi. V kurzu budeme mluvit o těchto oblastech:

definice hranic v mezilidských vztazích, význam hranic, druhy osobních hranic, problémy s hranicemi a proč
je těžké si hranice nastavit, důležitost stanovování hranic, důsledky porušování hranic, jak hranice budovat
a jak hranice "komunikovat".

  • v jakých oblastech překračuje hranice klient směrem k pracovníkovi sociální služby
  • ve kterých oblastech porušují hranice sami pracovníci ve vztahu ke klientovi
  • překračování hranic ve vztahu mezi spolupracovníky, ve vztahu pracovníka a organizace

Zaměříme se na konkrétní oblasti hranic. Oblasti hranic jsou podpořeny příklady z praxe a jejich řešením.
Legislativa - LZPS, Zákoník práce, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Kodex organizace v souvislosti
s tématem kurzu. Součástí kurzu jsou příklady z praxe a jejich řešení (modelové situace) a praktická cvičení. Účastníci budou mít možnost navrhnout samostatné řešení situace, využít podpory lektora a dalších účastníků kurzu.

Cílem kurzu je uvědomit si vlastní hranice pomáhajícího pracovníka a oblasti překračování hranic ve vzájemném vztahu při práci s klienty, spolupráci s kolegy v organizaci.

Kurz se zaměřuje na oblasti hranic, které procházejí napříč různými cílovými skupinami.
Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní pracovníky, kteří přichází do styku s klienty.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2020/0582-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Skvěle zpracované zajímavé téma. Až nyní jsem si uvědomila jak je pro moji profesi práce s hranicemi důležitá a nezbytná, pro kvalitu péče.
Kurz mi pomohl lépe si uvědomovat vlastní hranice při práci. V mnoha příkladech z praxe jsem se našla, tak teď vím, co zlepšit nebo čemu se vyvarovat.
Kurz mi poskytl nové metody k seberozvoji, co se týče hranic vůči klientům a i v osobním životě. Super příklady z praxe, nové postupy.
Kurz mi poskytl celkově pohled na mou práci, dozvěděla jsem se hodně o sobě, o možnosti životního a pracovního posunu.
Oceňuji získanou zpětnou vazbu - sebehodnotící dotazník. Znovu jsem si uvědomila profesní i osobní situace, které vyplývají
z nedostatečně nastavených hranic.

S kurzem jsem byla velice spokojená, lektorka mluvila k věci a dávala prostor k vlastním případům. Dobrá cvičení k zamyšlení k nastavení vlastních hranic.
Hrozně milá lektorka, měla skvělý výklad, byla milá a nápomocná. Dost jsem si z kurzu odnesla, hlavně mnoho námětů na přemýšlení. Adriana R.
Kurz byl přínosný především propojením teorie s praxí. Marcela P.
Nečekala jsem, že mne kurz emocionálně zasáhne, ve spoustě bodech jsem se našla a určitě doporučuji. Je skvělý. Petra Š.

Kurz byl pro nás velmi přínosný, poznatky určitě využijeme v praxi. Byla nám doporučena literatura k danému tématu. Školení bylo podnětné, přínosné. Výklad velmi srozumitelný a zajímavý.
Hana S., Jitka W.
Kurz považuji za přínosný, zjistila jsem zajímavé informace, které mohu uplatnit v praxi.