KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                    

                                                                        A2023/1508-PK

Počet výukových hodin celkem: 150 hodin (94 hodin teoretická výuka | 56 hodin praxe) 

Forma: PREZENČNÍ | Místo konání:  ČESKÁ TŘEBOVÁ
Termín konání: 18. říjen-06. prosinec 2024

Konkrétní termíny: 18.-19., 25-26. říjen | 01.-02., 08.-09., 15.-16., 29-30. listopad | 06. prosinec 2024
Výuka bude probíhat ve dnech pátek-sobota | čas 9:00-16:00 hodin
Přehled harmonogramu výuky a konkrétní místo konání kurzu obdrží účastník v dostatečném předstihu před kurzem.

Cena za kurz : 9.200 Kč/ osoba

Číslo akreditace: A2023/1508-PK Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

Možnost přihlášení a úhrady kurzu prostřednictvím Úřadu práce ČR. Více informací ZDE KPSS informace UP 
Leták ke kurzu a rozpis termínů výuky ke stažení Viz níže v popisu.

PRO ZAJIŠTĚNÉ MÍSTO NA KURZU JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT PŘES TYTO WEB STRÁNKY-PŘIHLÁŠKA NA KURZ
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 15. ZÁŘÍ 2024

Jaké jsou výhody kurzu realizovaného prezenční formou?

 • Prezenční výuka probíhá v reálném čase. Jedná se o propojení osobního kontaktu mezi lektorem a účastníky a také mezi účastníky navzájem.
 • Výuka není limitována při výběru vhodných výukových metod.
  To znamená, že je možné zařadit výukové metody, které jsou
  v prostředí online výuky obtížně realizovatelné.
 • Přizpůsobení se vašemu tempu ve výuce. 

Akreditace MPSV, osvědčení, lektorský tým, základní požadavky?

Akreditace MPSV A2023/1508-PK
Rozsah kurzu: 150 hodin (94 hodin teoretická výuka | 56 hodin praxe)

Lektorský tým. Tvoří ho sociální pracovníci, pedagogové, psychologové se zkušenostmi z praxe.

Základní požadavky na uchazeče:

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO KURZU

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření

      UPOZORNĚNÍ: NA TENTO KURZ NELZE UPLATNIT ŽÁDNÉ Z NABÍZENÝCH SLEV A SLEVOVÝCH AKCÍ .
  Kurz bude realizovaný pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců. Minimální počet je 12 osob.

Rozpis Kvalifikačního kurzu pro účastníky | dny výuky a základní informace. Ke stažení ZDE 

Leták ke kurzu ke stažení  ZDE

Jak je to s placením kurzu?

Kurz vám může hradit organizace, ve které pracujete.

Kurz vám může proplatit úřad práce ČR-zde je nutné podat si žádost přímo na úřadu práce ČR. Více informací ZDE KPSS informace UP

Kurz si můžete hradit jako samoplátce.

Místo na kurzu budete mít závazně rezervované po úhradě zálohové faktury.  Fakturu – konečný doklad obdržíte po nástupu na kurz.

Obchodní podmínky 

Seznamte se s Obchodními podmínkami. Více informací ZDE Obchodní podmínky

Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete vyslat náhradníka. O této skutečnosti je nutné informovat pořadatele kurzu/vzdělavatele prokazatelnou formou (e-mail, dopis) a vzájemně si tuto změnu odsouhlasit.

Jaké je pracovní uplatnění absolventa kurzu?

 • Absolvent kurzu může pracovat na pozici Pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb.
 • Dalšími kompetencemi absolventa jsou:
 • poskytovat základní výchovnou nepedagogickou činnost
 •  pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství
 • depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv
  a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co vás čeká? 

 • Tým lektorů, kteří vás budou kurzem provázet. Tvoří ho sociální pracovníci, pedagogové, psychologové se zkušenostmi z praxe.
 • Setkání s ostatními účastníky, kteří mohou přicházet přímo z praxe ze sociálních služeb nebo nováčky, kteří se na svojí práci v sociálních službách připravují.
 • Kurz probíhá podle rozvrhu, který vám zašleme v dostatečném předstihu před konáním kurzu.
 • Praktická část kurzu - praxe. Praxi můžete realizovat v zařízení sociální služby, ve které aktuálně pracujete. Další možností je domluvit si praxi v některé ze sociálních služeb v místě vašeho bydliště. Praxi vám můžeme zprostředkovat také my, v konkrétním smluvním zařízení sociální služby v Praze.
 • Kurz je zakončený písemným testem. Zde si ověříte vaše nové poznatky a získané dovednosti z výuky a prostřednictvím praxe.
 • V průběhu kurzu získáte dva BONUSOVÉ PRODUKTY. Více informací při zahájení kurzu.


 Co získáte?

 • Nové poznatky z různých oblastí, které jsou zaměřené na pomoc, podporu a péči o klienty v sociálních službách. 
 • Poznatky z praxe, kterou budete realizovat ve vybraném zařízení sociálních služeb.
 • Výukové materiály  (skripta).
 • Bezplatný přístup k účastnické online platformě po celou dobu konání kurzu. Více informací obdržíte na 1. hodině.
 • Poradenství ohledně realizace praxe.
 • Osvědčení o absolvování kurzu. Doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle § 116; Zákona č. 108/2006 Sb.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Cenu za kurz vám můžeme rozložit na splátky (max. 2 splátky).
 • Bezplatné poradenství, jak postupovat od objednávky kurzu, získání úhrady kurzu od Úřadu práce ČR apod.