KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                   

INFORMACE | ÚŘAD PRÁCE ČR

INFORMACE PRO ÚHRADU KVALIFIKAČNÍHO KURZU PROSTŘEDNICTVÍM ÚP

  •  Kurz byl zařazený do e-shopu a databáze rekvalifikací.  Přihlásit se může kdokoliv (uchazeči či zájemci o práci, zaměstnanci, maminka RD . Přihlásíte se přes datovou schránku, bankovní identitu nebo osobně na ÚP
    a vyplníte přihlášku.

  • V rámci tzv. zvolené rekvalifikace podle § 109 zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti, si kurz může uchazeč vybrat sám. Ucházet o proplacení kurzu se mohou nejen noví, ale i stávající zaměstnanci s motivací zvýšit si kvalifikaci a rozšířit své vzdělání.

  • Pokud nemáte zaměstnání, zaevidujte se na místně příslušném Úřadu práce jako "uchazeč". Pokud již pracujete, zaevidujte se jako "zájemce" o rekvalifikaci s argumentem udržení si zaměstnání.
  • Pro úhradu Kvalifikačního kurzu je potřeba žádost podat v dostatečném předstihu před zahájením kurzu.
  • Pokud vás Úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci.
  • V písemné dohodě je uvedeno, že cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce po úspěšném absolvování kurzu přímo vzdělavateli.

Na tomto odkazu je nutné se přihlásit Identitou občana. Další způsob je osobně kontaktovat pobočku ÚP.

INFORMACE O REKVALIFIKACI | ÚŘAD PRÁCE ČR  https://www.uradprace.cz/zvolena-rekvalifikace-1

UPOZORNĚNÍ: doporučujeme zahájit jednání o schválení  vzdělávacího kurzu přes Úřad práce ČR v dostatečném předstihu před zahájením kurzu. Úřad práce nevydá žadateli schválení ihned. Toto řízení prochází schvalovacím procesem. Doporučená doba je podat žádost na Úřad práce ČR cca 30 dní před konáním kurzu.

Jak je to s placením kurzu?

xxx

Jaké je pracovní uplatnění absolventa kurzu?

xxx