OSOBNÍ BEZPEČÍ POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA                                                    A RIZIKA PRÁCE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ                                                                       A 2022/0175-SP/PC/PP/VP                                                  8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Zaměstnanci v sociálních službách jsou vystaveni mnoha situacím, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečí, tato práce přináší různá rizika. Na kurzu se seznámíte s pojmem rizika - definice, druhy rizika.  Zaměříme se na rizika při práci v sociální službě - postup a zásady, jak eliminovat možná rizika při práci v sociální službě - na pracovišti, při práci
s klienty, při sociálním šetření, pohyb v terénu apod. V kurzu budeme mluvit o těchto oblastech:

 • riziko - definice, druhy
 • faktory pracovního prostředí a psychologické faktory práce
 • rizika a jejich eliminace s ohledem na druh poskytované sociální služby
 • zásady bezpečnosti - sociální šetření, pohyb v terénu, výkon práce u klienta v domácím prostředí
 • BOZP - obecně, v sociálních službách
 • nouzové a havarijní situace, standardy kvality sociálních služeb, rizikový plán
 • Zákoník práce, Trestní zákoník - vybrané paragrafy související s tématem
 • zásady inteligentní sebeobrany, předměty určené k sebeobraně 
 • verbální sebeobrana - komunikace a vyjednávání

Cílem kurzu je získat přehled o tom, jaká rizika hrozí při výkonu práce v oblasti sociálních služeb a jak jim předcházet. Zásady osobní bezpečnosti. Jak se zachovat v situaci ohrožení zdraví a života - zásady inteligentní sebeobrany.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2022/0175-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁRORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Paní školitelka má naprosto skvělý a lidský přístup i spoustu odborných znalostí. 
Kurz splnil má očekávání.   Dušan K.
Kurz mi přinesl nový pohled na to, jak můžu pracovat ve své práci , rizika v souvislosti s prací, která brát v úvahu.
Různá rizika, jak jim předcházet, zajímavý kurz, spokojenost. 
Zajímavé informace-informace z Trestního zákoníku. Nové poznatky o tom, s čím se můžeme v praxi setkat.