SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ praktický průvodce a úvod do problematiky                      A 2022/0549-SP                                                                     8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz je praktickým průvodcem sociálním šetřením, který je jednou ze zásadních součástí práce sociálního pracovníka. Vzdělávací kurz je primárně zaměřený na jednání se zájemcem o sociální službu a sociální šetření u zájemce v jeho přirozeném prostředí. Kurz nabízí základní přehled podstatných informací v souvislosti se sociálním šetřením.

V kurzu si společně projdeme tyto oblasti:

 • fáze a nástroje sociálního šetření
 • rizika, se kterými se můžete setkat při sociálním šetření
 • kompetence a dovednosti sociálního pracovníka v souvislosti se sociálním šetřením, etické zásady sociálního pracovníka
 • komunikace se žadatelem/ zájemcem v rámci sociálního šetření
 • písemný záznam ze sociálního šetření - náležitosti, příklady
 • sociální šetření - jednání se zájemcem o sociální službu (ambulantní a pobytové sociální služby)
 • základní specifika sociálního šetření (za účelem přiznání příspěvku na péči, dávky hmotné nouze, příspěvku
  na zvláštní pomůcku)
 • poznatky o tom, co v rámci sociálního šetření zjišťujeme a jaké informace předáváme
 • základní přehled v legislativních normách, které souvisí s tématem
 • sdílení zkušeností z praxe - zapojení účastníků kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se způsoby sociálního šetření, které jsou inspirovány životními potřebami, základními činnostmi dle zákona o sociálních službách, vycházející z teorie lidských potřeb. Dále si účastníci  upevní dovednosti komunikace se zájemcem v rámci sociálního šetření a zásadní znalosti o písemném záznamu ze sociálního šetření.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky. Kurz je orientovaný jako úvod do problematiky, vhodný zejména pro sociální pracovníky, kteří jsou na začátku své profesní dráhy, sociální pracovníky s praxi, kteří mají zájem o sdílení zkušeností s ostatními účastníky, studenty sociální práce, další zájemce o problematiku.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2022/0549-SP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz se mi líbil, informace byly užitečné.
Sjednocení informací. Zaujalo mě, jak by se mělo psát sociální šetření.
Rozšířila jsem si znalosti k tématu sociální šetření, určitě využiji i metodické odkazy k tématu.
Legislativní opora sociálního šetření, stylizace zápisu ze sociálního šetření, praktické rady.
Kurz se mi velmi líbil, byl zajímavý a přínosný.