AKTIVIZACE SENIORŮ ANEB TRÉNOVÁNÍ TĚLA I DUŠE                         A2022/1083-SP/PC/PP                                          8 výukových hodin

11. listopad 2024 | ONLINE
8:00-15:00 hodin

OBSAH KURZU

Práce se seniory v sociálních službách nebo při péči v domácím prostředí je záslužná a rozmanitá.

Kurz se věnuje přípravě pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků, jak správně komunikovat, zjišťovat a reagovat na potřeby a zájmy seniorů. V kurzu se budeme zabývat těmito oblastmi:

  • význam a cíl aktivizace jako prevence proti psychologickému a biologickému stárnutí
  • obecné zásady aktivizačních činností a specifika cílové skupiny - senioři
  • přehled aktivizačních technik, efektivní komunikace se seniory
  • struktura aktivizačního plánu
  • základní terapeutické aktivizační metody pro seniory, které se zaměřují na pohybové, kognitivní, kreativní oblasti a dále aktivity, které ovlivňují emoční oblast seniorů
  • kurz je doplněný videoukázkami aktivizačních technik v praxi

Kurz poskytuje základní a ucelený přehled aktivizačních technik při práci se seniory. Kurz nepracuje s jednotlivými aktivizačními technikami (například nácvik jedné techniky). Součástí kurzu je praktické cvičení - sestavení aktivizačního plánu. Cílem kurzu je posílení a rozvoj kompetencí pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků v oblasti aktivizace seniorů.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči,
vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro neformální pečovatele nebo rodinné příslušníky, kteří se starají
o seniora.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2022/1083-SP/PC/PP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Renáta Skuhrovcová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Tento kurz určitě stojí za to absolvovat, je hodně přínosný pro ty, kteří aktivizují klienty, jak v pobytových zařízeních, tak v terénní službě. Moc mi pomohla struktura plánu aktivizační činnosti. Jak ho mám používat a jak ho sestavit.
Přínosné pro práci se seniory, kurz bych určitě doporučila. Svobodová Klára
S kurzem jsem byla velmi spokojena, téma kurzu bylo paní lektorkou vysvětleno poutavě. Jarka V.
Kurz byl veden jak obsahově, tak i po znalostní stránce lektorky velmi kvalitně, s dostatkem podpůrných videí
a prezentací. Mgr. Martina Bednaříková
Příjemná paní lektorka, která velice dobře umí vysvětlit dané téma. Husáková Lenka