PÉČE O KLIENTA S DEMENCÍ V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB            A2023/0054-SP/PC/PP/VP                                        8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje základní problematice péče o klienta s demencí. V kurzu budeme mluvit o těchto oblastech:

 • základní rozdělení demencí a specifikace jednotlivých typů demence
 • projevy nemoci, fáze a průběh nemoci, rizikové faktory, prevence vzniku demence, léčba, statistické údaje
 • komunikace a aktivizace klienta s demencí, úprava prostředí
 • zásady péče o klienta s demencí v jednotlivých druzích sociálních služeb (pobytové, ambulantní, terénní forma, neformální pečující v domácím prostředí)
 • oblasti práv klientů s demencí (LZPS, standardy kvality sociální služby, kodex sociálních pracovníků)
 • organizace působící v České republice na pomoc lidem s demencí
 • zkušenosti a kazuistiky z praxe
 • doporučená literatura a další zdroje k samostudiu 

Cílem kurzu je obnovit si dosavadní a získat nové poznatky z oblasti péče o klienty s demencí v jednotlivých druzích sociálních služeb, získat přehled v oblasti práv klientů s demencí a zachování důstojnosti v kontextu LZPS.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky (začínající práci s touto cílovou skupinou a dále ty, kteří se chtějí podělit o poznatky a praktické zkušenosti
z praxe). Přínosný může být také ostatním zájemcům o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/0054-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Bc. Michaela Šmejkalová, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz byl výborný. Dozvěděla jsem se určité informace, které využiji.
Děkuji za přehledné uvedení do problematiky. Voncová H.