AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE                                                        praktický průvodce, jak se domluvit a porozumět klientovi       A2022/1122-SP/PC                                                               8 výukových hodin

09. září 2024 | PRAHA
9:00-16:00 hodin

OBSAH KURZU

Augmentativní a alternativní komunikace nám pomáhá porozumět blíže klientovi a dorozumět se s ním.
Znalost této oblasti podporuje vzájemný vztah a spolupráci mezi pracovníkem a klientem.

V kurzu získáte základní přehled o augmentativní a alternativní komunikaci - funkce, cílová skupina, cíle a její rozdělení. Dále se budeme věnovat těmto oblastem:

  • metody a postupy, rozdělení augmentativní a alternativní komunikace
  • komunikační obtíže a jejich základní rozdělení
  • výhody a nevýhody augmentativní a alternativní komunikace
  • neverbální komunikace v augmentativní a alternativní komunikaci
  • dělení augmentativní a alternativní komunikace-systémy bez pomůcek a systémy s pomůckami
  • zásady a pravidla komunikace s osobami s postižením (sluchové, zrakové, tělesné a kombinované postižení)
  • ukázky pomůcek, videoukázky pomůcek a jejich použití v praxi

Součástí kurzu je praktické cvičení - výběr vhodné metody augmentativní a alternativní komunikace dle cílové skupiny klientů, se kterými účastník pracuje, vysvětlení účelu zvolené metody a její prezentace. Získáte základní přehled a informace ohledně dostupných pomůcek a prostředků, které prakticky podporují komunikaci klienta s jeho okolím
a zlepšují jeho začlenění do společnosti. 

Kurz se zaměřuje na metody alternativní a augmentativní komunikace, které procházejí napříč různými cílovými skupinami.
Cílem kurzu je posílení a rozvoj kompetencí pracovníků v sociálních službách, kteří pracují s klienty se sníženými komunikačními schopnostmi nebo s dalšími poruchami dorozumívání s ohledem na jejich postižení.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní pracovníky, kteří přichází do styku s klienty.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2022/1122-SP/PC
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Bc. Alena Hostašová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz byl velmi dobře a empaticky veden, dozvěděla jsem se informace, které lze aplikovat na rozličné cílové skupiny. Kurz se mi velmi líbil, byl podnětný, citlivě vedený, lektorka zkušená a znalá problematiky.    Šárka Kohoutová
Kurz byl přehledný, srozumitelný, prakticky zaměřený a lektorka byla velice příjemná, komunikativní a se zkušenostmi
z praxe. Veronika P.