PREVENCE ZAVISLOSTI KLIENTA NA  SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ                             A2023/0052-SP/PC/PP/VP                                        8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje problematice závislosti klienta na sociální službě. Jak s klienty pracovat, aby se nestali na pomoci sociální služby závislými a dokázali se prostřednictvím podpory "postavit na vlastní nohy", zapojit se do běžného života a společnosti. V kurzu se budeme věnovat těmto oblastem:

  • druhy závislosti, příčiny jejího vzniku a následná prevence
  • proces adaptace klienta v sociální službě
  • téma pomoc versus kontrola
  • závislost klienta na sociální službě v kontextu s definováním veřejného závazku a cílem sociální služby
  • nastavení profesních hranic, motivace a zplnomocňování klienta
  • příklady z praxe, kazuistiky
  • doporučená literatura k samostudiu

Cílem kurzu je obnovit stávající a získat nové poznatky, jak pracovat s klienty, které podporují jejich samostatnost.
Jsou to oblasti, které se týkají nastavení profesních hranic, motivace klientů ke vzájemné spolupráci a zplnomocňování klienta.

Kurz se zaměřuje prevenci závislostí klientů na sociální službě, které procházejí napříč různými cílovými skupinami.
Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také ostatním zájemcům o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2023/0052-SP/PC/PP/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Bc. Michaela Šmejkalová, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Doporučuji velmi kvalitní a přínosný kurz, zajímavé téma.