FINANČNÍ MIMIMUM PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI                              A 2021/1234-SP/PC/VP                                                       8 výukových hodin
                 

Podtitul: Tvorba osobního a rodinného rozpočtu, finanční gramotnost při práci s klienty.

OBSAH KURZU

Cílem kurzu je získat přehled finančního světa - tvorba dluhů a jak se jich vyvarovat, proč je důležitý finanční rozpočet
a jak ho vytvořit, tvorba finančních rezerv atd. Účastníci porozumí základním pojmům exekuce a insolvence. V kurzu budou použity 3 kazuistiky - modelové příklady, na kterých si účastníci mohou navrhnout řešení finanční situace klienta. V kurzu nabídneme vzor osobního a rodinného finančního rozpočtu.

 • tvorba finančního rozpočtu (osobní, rodinný), tvorba rezerv
 • finanční gramotnost, vysvětlení pojmů
 • exekuce a insolvence, základní principy a rozdíly
 • přehled o finančních produktech, které slouží k tvorbě finančních rezerv
 • splátkový kalendář 
 • doporučení, jak správně šetřit a nakládat s penězi
 • motivace klientů k hospodaření s penězi
 • legislativa, která souvisí s tématem

Účastníci získají základní přehled o finančních portálech, kontakty na poradenská místa, která pracují s dlužníky. Účastníci kurzu se seznámí s postupy, jak motivovat a vést klienty k tvorbě finančních rezerv, šetření jako životní styl, orientace v nejčastějších finančních produktech. 

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

 • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

 • funkční webkameru
 • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2021/1234-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektoři: Bc. Erika Karráová, Bc. Alena Hostašová

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Nove informace, příklady z praxe, "bezpečné" investování přes banku.
Pomůže mi to v práci s klientem a jeho sestavení finančního rozpočtu.
Upevnila jsem si znalosti o finanční gramotnosti - teorie, praktické příklady, možnosti pomoci.
Kurz vedený profesionálně a s velkým přínosem pro každého zúčastněného. Radka M.
Získala jsem se více informací o insolvenci a exekuci. Užitečné odkazy, videa, základní informace o rozpočtu, hezké příklady z praxe.
Informace nám pomůžou při práci s klienty, kdy pracujeme s jejich financemi a řešíme s nimi i jejich dluhy. Zjistili jsme informace o exekuci a insolvenci, které se nám budou hodit v praxi.