JAZYK POMÁHAJÍCÍHO PRACOVNÍKA v písemné komunikaci                               A 2021/0397-SP/PC/VP                                                       8 výukových hodin

OBSAH KURZU

Kurz se věnuje jazyku pomáhajícího pracovníka. Obecně řečeno je důležité co, jak a komu napíšeme. V kurzu se zaměříme na to, jak s lidmi komunikujeme v písemném styku. Budeme mluvit o těchto tématech:

  • jak pořizujeme záznamy z jednání se zájemcem a klientem, zápisy ze sociálního šetření,  zápisy v dokumentaci klienta, jak pořizujeme zápisy z porad a jednání, pracovní korespondence a další
  • slova, která podporují silné stránky a důstojnost klienta aj.
  • 3+1 zásady v písemné komunikaci
  • e-mailová komunikace s klienty, kolegy a spolupracujícími organizacemi

V kurzu si ukážeme nedostačující způsoby zápisu na 4 praktických příkladech z praxe (zápis z jednání se zájemcem o sociální službu, popis případu dobré praxe, zápis ze sociálního šetření, prezentace sociální služby). Součástí kurzu jsou praktická cvičení. Kurz je zaměřený na zápisy, které píší zaměstnanci sociálních služeb-sociální pracovníci vedoucí sociální služby a pracovníci v přímé péči.

Kurz upozorní na některé stylizační a gramatické zlozvyky, nevhodné způsoby písemné komunikace, používání některých nesprávných termínů v písemném styku. V kurzu se budeme věnovat stylizaci textu, aby byl pro příjemce srozumitelný a přehledný.

Kurz je určený primárně pro sociální pracovníky, vedoucí sociálních služeb. Přínosný může být také pro pracovníky v přímé péči a ostatní zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2021/0397-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Náhled na vlastní stylistiku, používaný jazyk. Zajímavé tipy. Jsem spokojená, kurz splnil očekávání.
Kurz mi pomůže zkvalitnit obsahovou stránku písemné komunikace. Velmi dobrý kurz, děkuji.
Uvědomila jsem si, co vše můžu ještě na své písemné komunikaci zlepšit či vylepšit.
Před kurzem jsem si myslela, že píšu celkem dobře. Teď vidím, že mám poměrně dost zlozvyků, které se pokusím odbourat. 
Praktický kurz s příjemnou lektorkou. Mgr. Kateřina B.
Dostalo se mi informací, jak důležité je psát srozumitelně, věcně a přitom odborně. Byla jsme velmi spokojena
s náplní kurzu.
Kurz doporučuji. Téma je zajímavé a hodí se do denní praxe. 
Velice praktický seminář i pro "odpírače" on-line prostředí. Soňa K., DiS.