Jak bezpečně se cítíte při práci v sociální službě?


Položili jste si někdy otázku, která se týkala vaší osobní bezpečnosti a práce, kterou děláte? Je vaše práce v sociální službě bezpečná? Znáte rizika, kterým jste v souvislosti s vaší prací vystaveni? Jak se staráte  o své osobní bezpečí? A víte, co o vašem bezpečí při práci říká legislativa? 

Pracuji v sociální službě a cítím se (ne)bezpečně...

Když se zamyslíme nad tím, co obnáší práce v sociální službě, musíme si přiznat, že existují konkrétní rizika, kterým jsou zaměstnanci v sociálních službách vystaveni. Jaká jsou?  Tato rizika zpravidla vychází z druhu poskytované sociální služby a cílové skupiny klientů, se kterými pracujete.

A kde na mě riziko "číhá"?

Práce v sociální službě obnáší konkrétní rizika, která musíme mít na zřeteli. Je důležité je akceptovat jako součást práce a současně vědět, jak takovému riziku předcházet nebo ho zcela omezit. S riziky se setkáváme při péči o klienta v pobytových službách nebo v přirozeném prostředí klienta v jeho domácnosti. Riziku čelíme při sociálním šetření, práci v terénu atd. Jistá rizika existují také přímo v budově, ve které sociální službu poskytujeme a kde pracujeme.

A jaká rizika to jsou?

Riziko je důležité specifikovat. To znamená, že riziku potřebujeme "dát jméno". Pak s ním můžeme pracovat. Najít vhodné způsoby, jak riziko snížit nebo zcela eliminovat.

Obecně riziko můžeme rozdělit do 3+1 kategorií. Riziko fyzikální, biologické, chemické a psychologické riziko práce.

Co mohu udělat proto, abych se cítil/a bezpečně při práci v sociální službě?

Poznejte rizika, která vám při práci hrozí, a naučte se s nimi pracovat. Dobré návody "na cokoli" jsou jedinečné v tom, že jsou naprosto jednoduché. Jak být vnímaví k osobnímu bezpečí a znát konkrétní rizika, která vám při  práci v prostředí sociální služby hrozí, se zabýváme v kurzu Osobní bezpečí pomáhajícího pracovníka a rizika  práce v sociální službě.

Více informací o kurzu naleznete ZDE Osobní bezpečí pomáhajícího pracovníka a rizika práce v sociální službě 

autor článku: Marie Mikulajská, DiS., 2022

PODÍVEJTE SE NA NABÍDKU AKREDITOVANÝCH KURZŮ. Více informací ZDE   Termíny kurzů