Zpomalte. Nádech. Výdech.

MYSLETE NA SEBE

Ujistěte se, že máte dostatek spánku, kvalitního jídla a odpočinku. Odpouštějte sami sobě. 

NENECHTE SVÉ TĚLO
JEN TAK SEDĚT! 

Bez aktivního pohybu naše tělo trpí. Najděte si nějakou fyzickou aktivitu, která prospěje vašemu tělu, psychice a bude vás bavit.

VNÍMEJTE SVÉ POCITY

Každý den si dopřejte chvilku o samotě
a bez vnějších podnětů. Vypněte počítač, televizi, mobil. Omezte aktivitu na sociálních sítích. Vždyť přece nemusíme být u všeho
a vždy.

NASTAVUJTE SI REÁLNÉ CÍLE

Běh přes překážky za výsledky je dlouhodobě neudržitelný. Zvolte si cíle, které vás motivují, ale nepohlcují.

CHRAŇTE SI SVÉ HRANICE

Vaše hranice jsou vaším vlastnictvím. Budujte si je a chraňte je.

VNÍMEJTE SVÉ POTŘEBY

Vaše potřeby jsou důležité. Vnímejte, naplňujte a nezanedbávejte své potřeby.

POZORUJTE, BUĎTE VŠÍMAVÍ KE SVÝM POCITŮM

Občas máte špatnou náladu. A máte na
to právo. 24 hodin pozitivity je utopistický ideál. Pokud se necítíte dlouhodobě v rovnováze, vyhledejte i vy pomoc. I na to máte právo.

SETKÁVEJTE SE S LIDMI

Věnujte čas lidem, se kterými je vám dobře. Setkávejte se s těmi, kteří vás podporují a emočně nevysávají.

         DOPŘEJTE SI CHVÍLI O SAMOTĚ

Když jste celý den obklopeni lidmi, jejich příběhy a pomáháte řešit jejich problémy. Buďte chvíli jen sami se sebou.

BUĎTE K SOBĚ VLÍDNÍ

Jednejte sami se sebou, jako s někým koho máte rádi. Určitá míra sebekritiky je zdravá, ale nic se nemá přehánět. Mluvte a uvažujte o sobě v dobrém. Dovolte si luxus nasadit růžové brýle a podívat se jimi na sebe sama.

KLIKNUTÍM NA IKONU + PŘEJDETE NA VÍCE INFORMACÍ