Mgr. Vladimír Paleček

Speciální pedagog se zaměřením na fyzické a psychické handicapy, dále facilitátor Osho meditací, lektor jógy smíchu
a básník.

Studoval jsem obor Speciální pedagogika na Univerzitě Jána Amose Komenského. Pracovní zkušenosti-socioterapeut na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení v nemocnici v Ostrově. Dále jsem pracoval na pozici sociálního pracovníka, zkušenost práce s rodinami (rodiny s dětmi s postižením, nízkoprahové zařízení –práce s dětmi z vyloučených lokalit), aktivizační pracovník v sociálních službách (vychovatel klientů s mentálním postižením), pracovník v sociálních službách (péče o gerontologické a psychiatrické klienty).

Touha po objevování nových možností, jak s emocemi pracovat mě dovedla k józe smíchu. Prvky jógy smíchu jsem začal používat na terapeutickém a akutním oddělení psychiatrie v nemocnici.
Vytvářím a realizuji ve spolupráci s jinými organizacemi aktivizační programy pro lidi s mentálním postižením se zaměřením na rozvoj jemné motoriky ve formě arteterapie a muzikoterapie. Dále se účastním či realizuji přednášky pro širokou veřejnost na téma stres, zážitkové meditativní workshopy se zaměřením na otevírání potenciálu, uvolnění napětí a objevování své ho Já. Publikuji různé články v běžných i odborných časopisech.

Další vzdělávání

2020nadáleve výcviku Daseinanalytické psychoterapie
2017 Biosyntetická přípravka
2014-2015 Umění tantrického prožitku – celoroční trénink
2015 certifikát lektor jógy smíchu
2015 OSHO Meditace výcvik : Prohloubení znalosti a facilitace
2014 Profesionální No mind trénink: No mind antistresová terapie level 1
2012 Uživatel jako součást rodinného systému (8 výukových hodin)
2011 Závislost na sociální službě –možné příčiny a východiska (8 výukových hodin)
2011 Terapie problémového chování II v rozsahu (14 výukových hodin)
2010 Individuální plánování – rozšířený kurz (30 výukových hodin)
2009 "Hudební seminář v latinskoamerických rytmech"
2008 "Hudební seminář III" – "Hra na percuse pro pokročilé"
2008 Lege artis – postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (100 výukových hodin)
2007 "Hudební seminář II" – "Hra na bongo a drobné percuse"
2003-2006 teoretická studia v psychoterapii na Pražské vysoké škole psychoterapeutické fakultě v rámci programu celoživotního vzdělávání

Kurzy, které školím
Psychohygiena pro pomáhající profese "Pojď se potkat se sebou, hra a smích je cesta k sobě... " 

Záliby: Zajímám se o kulturní dění, rád se setkávám s lidmi na festivalech, rád sportuji. Skládám básně, píši poezii.