Renáta Skuhrovcová

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Praze, obor Vychovatelství. Většinu svého profesního života jsem se zabývala výchovně-vzdělávací činností s dětmi a mládeží. Pracovala jsem v domově mládeže, v Ústavu sociální péče pro děti a mládež s mentálním onemocněním, ve speciální mateřské škole a v internátní zvláštní škole. Dlouhodobě jsem se věnovala lidem s chronickým duševním onemocněním.
Ve Fokusu (Praha) jako socioterapeutka. 
Nyní se věnuji již 8 let lektorské činnosti a jsem autorizovanou zkoušející komisařkou kurzu Lektor dalšího vzdělávání.

Kurzy, které školím

Aktivizace seniorů aneb trénování těla i duše
Jak si poradit se stresem v pomáhající profesi
Problematika zneužívání a zanedbávání seniorů (syndrom EAN)
Problematika násilí páchaného na osobách se zdravotním postižením

Dále školím vzdělávací kurzy zaměřené na měkké dovednosti - komunikace, asertivita, zvládání stresu atp.
Přednášky pro aktivní seniory z oblasti zdraví, životního stylu a sociální problematiky.

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

1996-1997 - Výcvikový program pro pomáhající profese Od nadšení k profesionalitě (100 hodin)
1997-1999 - Výcvikový program pro pomáhající profese Rozvoj profesionální kompetence (200 hodin)
2000 - Kurz Lektor svépomocného hnutí (8 hodin)
2013 - Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
2013 - Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávaní
2014 - Kurz lektorských dovedností (40 hodin)
2020 Profesní zkouška NSK - Lektor dalšího vzdělávání

Motto: "Dokud žiješ, uč se. Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří."  Solón