Ing. Bc. Renata Andrejsková

Sociální pracovnice a právní poradce Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pracovnice Krizového centra
a Linky důvěry, Res vitae, z.s., Karlovy Vary. Lektorka.

Studovala jsem obor Soudní a notářská administrativní činnost, Vysoká škola Karlovy Vary (Ing.), dále jsem studovala obor Hospodářská politika a správa na Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v Praze (Bc.). Dále jsem absolvovala vzdělávací program Sociální služby - sociální péče, v rozsahu 204 hodin na Vysoké škole sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Pracuji s cílovou skupinou dospělých lidí, kteří hledají podporu při řešení obtížné životní situace, kterou aktuálně nedokážou řešit vlastními silami. Další zkušenosti při práci mám s lidmi, kteří prochází krizí spojenou např. s partnerskými
a rodinnými problémy,
s domácím násilím, s finančními problémy, se závislostí, osamělostí, nemocí, s psychickými problémy, oběti trestné činnosti apod. Další pracovní zkušenosti jsou spojené s projektem Dluhové poradenství Asociace občanských poraden.

Kurzy, které školím

Krizová intervence a telefonická krizová intervence v praxi

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

2022 Základy práce s klientem s agresivním chováním (8 vyučovacích hodin)
2020 Telefonická krizová intervence (100 vyučovacích hodin)
2019 Práce s klientem v akutní krizi (8 vyučovacích hodin)
Úvod do problematiky domácího násilí (8 vyučovacích hodin)
2018 Řešení konfliktů a vyjednávání - úvod do problematiky (8 vyučovacích hodin)
2017 Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona v rozsahu (6 vyučovacích hodin)
2016 Práce s klientem 1 (40 vyučovacích hodin)
Kurz Krizové intervence a telefonické krizové intervence (24 vyučovacích hodin)
2015 Oddlužení - kazuistický seminář (5 vyučovacích hodin)
Krizová Intervence (8 vyučovacích hodin)
Syndrom vyhoření, stres a umění jeho zvládání (2 vyučovací hodiny)
2014 Komunikace s nespokojeným klientem (4 vyučovací hodiny)
2013 Finanční gramotnost pro každého (4 vyučovací hodiny)