Bc. Michaela Šmejkalová, DiS.

Sociální pracovnice, metodička, lektorka.

Studovala jsem obor Speciální pedagogika - Andragogika na  Univerzitě Jana Amose Komenského. Mám 7 let praxe v sociálních službách na pozici sociální pracovník pro seniory na úřadě. Dále jsem pracovala ta těchto pracovních pozicích: koordinátor přímé péče a sociální pracovník Charita Praha
4, vedoucí sociální péče Včelka sociální služby, metodik sociální péče Alzheimercentrum a Alzheimer home. Mám 2 roky praxe v lektorské činnosti. Mám zkušenosti s cílovými skupinami senioři a  osoby
s demencí.

Další vzdělávání:

Kurz bazální stimulace - 2022 a 2023, Kurz Péče o klienta s demencí rok 2023

Kurzy, které školím

Péče o klienta s demencí v prostředí sociálních služeb
Prevence závislosti klienta na sociální službě

  • V posledních dvou letech jsem se věnovala metodické činnosti v rámci zařízení DZR. Jsem velmi zaměřená na kvalitu péče a práva klientů či osob s demencí. Velmi mi záleží na zachování soběstačnosti a práv klientů. Což je mimo jiné také předmětem tohoto tématu.
  • Prevence závislosti je za mě velmi náročné téma. Je velmi těžké udržet hranice a zaměřit veškerou péči a poradenství, aby se klient na službě nestal závislým a služeb využíval pouze
    do takové míry, jaké je potřeba. Důležité je u klientů co nejdéle zachovat maximální míru soběstačnosti, a jejich schopnosti posilovat, ne snižovat, na což se zaměříme právě v tomto tématu.

Motto: "Kdo nechce - hledá důvody, kdo chce hledá způsoby!"

Záliby: sport, zvířata a příroda