Mgr. Bc. Iveta Ondráčková, DiS.

Sociální pracovnice, metodička, lektorka

Studovala jsem na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, obor sociální práce, dále na Univerzitě Jana Amose Komenského – obor speciální pedagogika – se zaměřením na andragogiku (vzdělávání dospělých) a na Karlově univerzitě, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – se zaměřením na řízení.

2 roky jsem pracovala jako sociální pracovnice v Domově pro seniory Vysoké Mýto. Následně jsem pracovala 4 roky na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře a v současné době pracuji 6 rokem na pozici manažerka kvality (metodička) v Domě seniorů Mladá Boleslav. Na základě své profesní praxe mám zkušenosti s těmito cílovými skupinami – děti a senioři. V lektorské oblasti jsem nováček, ale pevně věřím, že ne na dlouho.

Kurzy, které školím

Proces přijímání, adaptace a péče o zaměstnance (nejen) v sociálních službách
Jak napsat kvalitní smlouvu o poskytnutí sociální služby

Během posledních dvou let jsem se v rámci studia začala hodně zajímat o péči
o zaměstnance a celkově o jejich adaptaci v novém pracovním prostředí. Jsem přesvědčena, že je
velmi důležité vědět a umět analyzovat jak pracovní pozici, tak i vybrat správného pracovníka pro danou pozici. Díky tomu se předejde spoustě konfliktům na pracovišti, a hlavně i následný adaptační průběh není tak ještě náročnější. Navíc jsem toho názoru, že jestli je správně nastavená politika organizace, tak se předejde dalším negativním vlivům, které mohou na pracovníky během jejich pracovního výkonu dopadat, čímž se může předcházet i syndromu vyhoření u pracovníků.

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

Standardy kvality v sociálních službách – průběžně
Základy krizové intervence – 2017
Psychohygiena a prevence vyhoření v sociálních službách – 2020
Pokročilá manažerská komunikace v sociálních službách – 2022
ONBORDING nováčků – 2023
Nábor nových zaměstnanců v souladu s GDPR – 2023
Šikana v práci – jak ji rozeznat a jak řešit – 2023 

Motto
"Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi dny, kdy budeš pro změnu chtít, ale nebudeš moci."

Záliby
Četba, kreslení, psaní, sport, příroda, zvířata.