Mgr. Jana Kuchyňková

lektorka, sociální pracovnice, manažerka

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Studium jsem zaměřovala zejména na etopedii, protože mě k němu zavedla praxe ve vězeňství a následně v Dětském domově se školou LIběchov.

V sociálních službách se pohybuji od roku 2007. Pracovala jsem dva roky jako vedoucí denního centra pro osoby bez přístřeší,
kde jsem založila službu sociální rehabilitace. Následujících pět let jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením
a kombinovanými vadami. Po té jsem změnila cílovou skupinu a posledních osm let pracuji se seniory.

Sedm let jsem byla ředitelkou v organizacích Včelka sociální služby o.p.s. a Alzheimer Home z.ú. Jako ředitelka terénní služby jsem rozvinula poskytování služeb z původního sídla ve Středočeském kraji do dalších sedmi krajů a podílela se tak na rozvoji jedné z největších organizací v ČR.

Své zkušenosti ze sociálních služeb jsem získala nejen v přímé péči, sociální práci a managementu sociálních služeb,
ale také péčí o osobu blízkou po CMP.

Lektorské činnosti se věnuji průběžně již od roku 2008. Lektorovala jsem pro sociální služby a pro zdravotnictví z pozice OSVČ, jako externista jsem působila na Střední zdravotnické škole Beroun v oboru Sociální péče.

Kurzy, které školím:

Komunikace s rodinou klienta v sociální službě.

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře:

2013 Proškolení specialistů na klíčové plánování – metodiků individuálního plánování (rozsah 90 hod.)

2014 Umění terapie – sebezkušenostní výcvik v systemické terapii

2015 Praktická škola managementu v soc. službách

2016 Vyladěná organizace – komplexní přístup k řízení sociálních služeb

2017 Práce s neléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich blízkými

2017 Kurz Bazální stimulace

2018 Nástavbový kurz Bazální stimulace

2020 Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby (dvouletý manažerský výcvik)

Zájmy:

Mezi moje záliby patří kynologie, turistika, cyklistika a vaření. 

Motto: "Co tě nezabije, to tě posílí."