Bc. Erika Karráová

Pracovnice Krizového centra a Linky důvěry, Res vitae, z.s., Karlovy Vary. Lektorka.

Studovala jsem Mezinárodní teritoriální studia na Vysoké škole obchodní v Praze, studium bylo zakončené bakalářskou zkouškou. Dále jsem absolvovala Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a doplňující kurz pro sociální pracovníky.

Pracuji s cílovou skupinou dospělých lidí, kteří hledají podporu při řešení obtížné životní situace, kterou aktuálně nedokážou řešit vlastními silami. Další zkušenosti při práci mám s lidmi, kteří prochází krizí spojenou například
s partnerskými a rodinnými problémy,
s domácím násilím, s finančními problémy, se závislostí, osamělostí, nemocí, s psychickými problémy, oběti trestné činnosti apod. Další pracovní zkušenosti jsou spojené s projektem Dluhové poradenství Asociace občanských poraden.

Kurzy, které školím

Krizová intervence a telefonická krizová intervence
Finanční minimum pro pracovníky v sociální oblasti

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

2021 Komunikace v obtížných situacích (8 vyučovacích hodin)
Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách (8 vyučovacích hodin)
Sebehodnocení pečujících při poskytování péče (8 vyučujících hodin)
2020 Telefonická krizová intervence (100 vyučovacích hodin)
2019 Práce s klientem v akutní krizi (8 vyučovacích hodin)
Úvod do problematiky domácího násilí (8 vyučovacích hodin)
2018 Řešení konfliktů a vyjednávání - úvod do problematiky (8 vyučovacích hodin)
Sociální práce s manipulativními rodiči (6 vyučovacích hodin)
2017 Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona v rozsahu (6 vyučovacích hodin)
2016 Práce s klientem 1 (40 vyučovacích hodin)
Kurz Krizové intervence a telefonické krizové intervence (24 vyučovacích hodin)
2015 Oddlužení - kazuistický seminář (5 vyučovacích hodin)
Psychologie a komunikace (4 vyučovací hodiny)