Bc. David Jakeš

lektor, krizový intervent

V současné době dokončuji studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha.

Od roku 2022 pracuji na Lince bezpečí, z.s jako konzultant – poskytuji krizovou intervenci a psychologické poradenství. Lektorská spolupráce v projektu Linka bezpečí, z.s. v oblasti psychologie, psychopatologie a primární prevence. Lektor kurzů zaměřených na psychologii komunikace, práce, vztahů, psychohygieny. Mám zkušenosti práce s cílovými skupinami-dětmi, dospívajícími a studenty vysokých škol. Během studia jsem prošel různými stážemi (Psychiatrická nemocnice Bohnice, Fakultní nemocnice v Motole, Vojenská nemocnice Olomouc, Psychologická služba vojenských útvarů a různé ordinace psychologického poradenství či terapie) v rozsahu minimálně 500 hodin, ve kterých jsem se setkával převážně s dospělými klienty.

Kurzy, které školím:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Témata psychologie, psychopatologie, somatologie a krizové intervence.

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře:

REMEDIUM Praha
Základní krizová intervence v kontextu sociálních služeb

Kurzy od Linky bezpečí, z.s.
souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 116 hodin
výcvik v chatové krizové intervenci
výcvik v e-mailovém poradenství s prvky krizové intervence