Mgr. Alena Klucová

Studovala jsem Střední pedagogickou školu, obor učitelství na mateřských školách a dále Vysokou školu - Univerzita Hradec Králové, obor Sociální práce, sociální politika.

Pracovní zkušenosti - jsem spoluzakladatelka a statutární zástupce organizace, jejíž činnost spočívá v sociální práci s dlouhodobě zdravotně postiženými dětmi. Od roku 2004 se věnuji lektorské činnosti se zaměřením na soft skills dovedností (měkké dovednosti) - komunikace, prevence syndromu vyhoření, motivace.

Jako lektorka mám zkušenosti spolupráce s různými vzdělávacími institucemi. Podílím se na realizaci firemních kurzů - se zaměřením na tyto oblasti - komunikace, motivace, vedení, řízení a řešení konfliktů pro firmy.

V roce 2016 jsem absolvovala zkoušku NSK (národní soustava kvalifikací) -lektor dalšího vzdělávání a dále jsem působila jako akreditovaný zkoušející komisař u zkoušek NSK. Pracovala jsem na vzniku vzdělávacích programů pro různé společnosti. Kurzy byly zaměřené na integraci zdravotně postižených na otevřený trh práce, osob navracejících se po výkonu trestu, zaměstnávání osob po rodičovské dovolené, apod.

Kurzy, které školím

Pomáhající a konstruktivní komunikace v sociálních službách
Zvládání a komunikace náročných situací při práci s klienty
Konflikty v pomáhající profesi, jejich prevence a řešení

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

2018 - Erasmus + tréninkový program pro lektory pracovníků v sociálních službách