Bc. Alena Hostašová

Vystudovala jsem MZLU v Brně obor sociálně ekonomický management, studium jsem zakončila bakalářskou zkouškou z ekonomie, managementu, sociologie a psychologie. Bakalářská práce z předmětu psychologie práce.

Mám více než 12 let praxe v sociálních službách. Sedm let, jsem pracovala jako ředitelka organizace, která poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením (denní stacionář, chráněné bydlení, sociální rehabilitace). Jsem autorkou úspěšného projektu, který byl zaměřen na vzdělávání a zaměstnání osob se zdravotním postižením (rok 2011). Pracovala jsem jako odborný poradce v občanské poradně (4 roky).

Cílová skupina, se kterou mám pracovní zkušenosti - osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby zadlužené, matky samoživitelky, senioři, rómské etnikum, osoby žijící ve vyloučených lokalitách.

Od roku 2011 jsem členkou dozorčí rady v Diakonii ČCE, středisko Myslibořice - cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením. O roku 2014 jsem členkou správní rady v Denním centru Barevný svět, o. p. s. Třebíč - cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Zkušenosti ze sociální práce jsem také získala na několika zahraničních studijních pobytech na Slovensku, Estonsku a Švédsku. Dva roky jsem každodenně pečovala o osobu blízkou po CMP (cévní mozková příhoda).

Kurzy, které školím

Augmentativní a alternativní komunikace - praktický průvodce, jak se domluvit a porozumět klientovi
Finanční minimum pro pracovníky v sociální oblasti 

Další vzdělávání, odborné kurzy a semináře

2019 Péče o osobu blízkou (18 hodin)
2017 Práce s motivací klienta, hranice služby
2015 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (8 hodin)
2014 Základy mediace (20 hodin)
2014 Vzdělávání sociálních pracovníků (12 hodin), Práce s klientem v občanské poradně (24 hodin)
2013 - Práce s rizikem v sociálních službách (16 hodin), Komunikace se zdravotně postiženými osobami
(16 hodin), Lektorské dovednosti (3denní kurz)
2012- Kurz znakového jazyka pro sociální pracovníky (50 hodin), Týmová práce a syndrom vyhoření
(15 hodin)
2009 - Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením (16 hodin)
2007 - 2009 Program celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky (200 hodin)

Jak jsem se dostala k sociální práci? Již v dětství jsem pomáhala své nevidomé paní učitelce hudby. Nakupovala jsem ji, doprovázela na koncerty, ke kadeřnici.... Sledovala jsem, jak čte noty, které však měla napsané úplně jinak než já - Braillovým písmem. Již tehdy jsem pochopila, že lidé s handicapem jsou tady a jsou nedílnou součástí našeho života.

Motivace k mé práci:     "Tajemství, jak se posouvat dál, je začít."                     Mark Twain