Jak si vybrat vzdělávací kurz?

Jak si vybrat vzdělávací kurz?

Zajímáte se o nějaké téma a chtěli byste si rozšířit obzory nebo vám vaše profese ukládá odborné vzdělávání jako povinnost? Společně se podívejme na to jak si kurz/ seminář vybrat a jakými myšlenkami se při výběru nenechat strhnout.

Název a obsah aneb o čem to bude a co mi tam budou říkat?

Název, chcete-li reklamní slogan kurzu, ne vždy vypovídá také o jeho obsahu tj. "nekupujte zajíce v pytli". Zasurfujte si stránkami vzdělávací agentury, která kurz nabízí, a zjistěte si o něm více informací. Bohužel některé vzdělávací agentury neposkytují dostatečný popis obsahové náplně kurzu. O tom, "co tam bude", co se dozvíte a naučíte je obsaženo v 3 až 5 bodových odrážkách. Popravdě, no nic moc. Někdy může být odrážek i více 8-12, ale jsou to obecné informace. Proto je dobré si vybírat kurz podle toho, jak dobře a kvalitně je zpracován popis obsahu kurzu.

Kdo mi to bude říkat?

Lektor aneb kdo to je? Zde hrají dobrou roli reference. Tj. zda vy sami nebo nějaký kolega má osobní zkušenost, lektora/ku viděl
a slyšel a jak byl spokojený. Nicméně i tady platí pravidlo: Není člověk ten, aby se zavděčil všem.  To mějme prosím na paměti vždy
a to platí i zde.

Lektor je člověk, který musí mít předpoklady pro tuto práci alespoň primárně dané přírodou. Tedy introvert by nebyl zcela vhodným kandidátem.

Lektor prezentuje sama sebe, vědomosti, myšlenky, a to před pro něj do té doby neznámými lidmi.

Lektor musí ovládat mnoho dovedností... komunikační a prezentační dovednosti především. Musí umět sestavit vzdělávací program a případně ho také přizpůsobit cílové skupině zájemců, mít znalosti z oboru andragogiky a didaktiky, mít poznatky o metodách výuky, znalosti volby didaktických pomůcek atd. A přitom všem by měl "zmáknout" i to abyste se nenudili, nebo dokonce na kurzu neusnuli.

A v neposlední řadě, každý z nás je jako "posluchač a student" orientován odlišně. Jsou lidé, kteří jsou orientováni na fakta a praxi, plánování a vize nebo vztahy a moce. A lektor musí umět zaujmout všechny tyto posluchače.

Zkušenosti lektora

Jaké má lektor zkušenosti s tématem? Tady se možná nejprve zamysleme přímo nad obsahem kurzu, a jaké poznatky vám má kurz zprostředkovat.

Je poměrně velký rozdíl předávat informace a zkušenosti tzv. měkkých dovedností a kurzů cílené například na práci se specifickou cílovou skupinou klientů, management a legislativu sociálních služeb.

Kurzy, které pracují s tématy měkkých dovedností, jsou například hranice ve vztazích, motivace pracovníků v sociálních službách, komunikace, asertivní techniky, Time management a podobná témata. Dalo by se uvažovat tím směrem, že právě kurzy měkkých dovedností může školit v podstatě každý. Nastudujete téma a je to. Ovšem to, co hraje podstatnou roli u těchto kurzů, jsou osobní a zprostředkované zkušenosti lektora přímo s daným tématem.

Uveďme si příklad. Když budu chtít mluvit o hranicích v mezilidských vztazích a přejdu na téma manipulace nebo šikany na pracovišti je poměrně velký rozdíl, pokud jí má lektor "načtenou jako teorii" nebo ji sám zažil, případně  byl jejím přímým svědkem.

Co se týká kurzů se specifickými a odbornými tématy, například jak pracovat s konkrétní cílovou skupinou klientů,  jak individuálně plánovat, jak tvořit standarty sociálních služeb, aktuální legislativa a podobná témata, zde by měl mít lektor poznatky a zkušenosti dané obsahu kurzu.

A bude to legrace?

Jsou účastnící, kteří se chodí na kurz pobavit. A to nejen s kolegy z oboru, ale očekávají, že lektor sám, je tam    jaksi od toho, aby
je "pobavil". Tak tomu ovšem není. Lektor není ani estrádní bavič a ani šoumen. Nevede talk  show Jana Krause a není protagonista pořadu "Na stojáka". Lektor je odborník stejně tak jako vy.

Snad tam po mě nebudou nic chtít!

Hlavně žádná cvičení, dotazníky a podobně. Nemáte to rádi? Jenže ony jsou nedílnou součástí vzdělávacích kurzů. Je to asi tak - napřed teorie a pak praxe. Jako ve škole.

Máte obavy, že se vás lektor/ka bude na něco ptát před ostatními lidmi? Ale vy jste si přišli v klidu posedět, dát si jednu nebo dvě kávy, popovídat s kolegy z jiných organizací... pak je možná vhodné popřemýšlet, jestli jste tu vlastně správně.

A pokud se týká jen obav z veřejného prezentování svých myšlenek před dalšími lidmi, nebojte se. Lektor není nelida, věřte tomu,
že sám/a má trému. Nebojte se před ostatními nahlas říct, co si myslíte a když nevíte, klidně řekněte "já nevím". To není ostuda, to
je čestné.

Smysl a účel proč si kurz vybíráte

Jak si vybíráte téma vzdělávacího kurzu? Jaká máte kritéria?

Důležitý je smysl a účel proč si vzdělávací kurz vybíráte. Chodit stále na stejná témata, jen abyste tam nebyli - nemožní tj. nebyli za blbce - a měli tam co říct nebo mohli zazářit, vám nic nepřinese. Ačkoliv malá výjimka existuje.

Uvedeme si opět příklad. Možná jste již absolvovali kurz na téma Hranice (v mezilidských vztazích, v sociálních službách apod.), ale každý kurz nemusí být nutně stejný. Na jednom můžete obdržet obecné informace o hranicích a mezilidských vztazích, na jiném mohou být příklady přímo z praxe - zkušenosti s klienty a spolupracovníky atd.

Pokud si vybíráte kurz, vyberte si takový, který vás skutečně zajímá i přestože o tématu víte velmi málo nebo nic. Však proto tam přece jdete = splněný účel.

A vybírejte si takový kurz, který odpovídá vaší práci, pozici, cílové skupině klientů a i zde platí poznámka o tom, že    o tématu víte málo nebo máte malé zkušenosti, proto jdete na kurz. Poslechnout a naučit se, jak to dělat dobře nebo jinak = splněný smysl.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Toto tvrzení lze vnímat odlišně.

Nevím, co mě tam čeká, nechám se překvapit, stejně si musím splnit hodiny povinného vzdělávání - zúčastním se.

Možná se nedozvím vše, ale téma mě zajímá a potřebuji ho ke své práci. Učím se krok za krokem a tohle je jeden  a další z nich - zúčastním se!

autor článku: Marie Mikulajská, DiS, 2021

PODÍVEJTE SE NA NABÍDKU AKREDITOVANÝCH KURZŮ. Více informací ZDE Termíny kurzů