TIME MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH aneb umět si plánovat čas     A 2020/0583-SP/PC/VP                                                        8 výukových hodin

kurz na vyžádání | ONLINE | PREZENČNÍ
8:00-15:00 hodin
1.750  Kč

OBSAH KURZU

Práce v sociálně službě přináší mnohá úskalí. Jedním z nich je, jak mít dostatek času na vše, co potřebujete stihnout. Jak si zorganizovat práci a přitom zůstat klidní, vyrovnaní a s dostatkem sil. V kurzu budeme mluvit
o těchto tématech:

  • 4+1 generace Time managementu
  • určování priorit a plánování úkolů, delegování úkolů
  • techniky minimalizování časových ztrát
  • chybné postupy při práci s časem
  • rizika a zdroje v Time managementu
  • self management

V kurzu si osvojíte tyto dovednosti - zmapovat kolik času věnujete jednotlivým pracovním úkolům tzv. inventura času, rozpoznat chybné postupy při práci s časem a umět vhodným způsobem delegovat úkoly. V kurzu
čerpáme ze zkušeností každodenní práce a praxe v sociální práci při plánování úkolů, určování priorit v plnění úkolů, delegování práce. Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

Kurz je určený pro zaměstnance v sociálních službách - sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky. Přínosný může být také pro ostatní zájemce o toto téma.

online výuka, materiály ke kurzu

Odkaz na připojení do online výuky a materiály zasíláme 1-2 dny před konáním kurzu.  Ke školení online formou budete potřebovat počítač (stolní nebo notebook)

  • funkční mikrofon (funkční sluchátka nebo reproduktory)

  • funkční webkameru
  • kvalitní internetové připojení

lektor, akreditace MPSV, osvědčení

Akreditace MPSV A2020/0583-SP/PC/VP
Rozsah kurzu: 8 výukových hodin
Lektor: Marie Mikulajská, DiS.

Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle
§ 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

LETÁK S POPISEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU KE STAŽENÍ-ZDE

NÁZORY ÚČASTNÍKŮ KURZU

Kurz mi ukázal nové metody k tomu, kde a jak ušetřit čas.
Poznala jsem nové metody, které mohu využívat k lepšímu Time managementu v práci ,ale i v osobním životě.
Kurz mi pomohl poznat sebe, své chyby, jak efektivně plánovat čas a na co si dávat pozor.
Kurz mi pomohl v lepší organizaci pracovního času. Líbila se mi inventura času a křivka vyrušování.
Děkuji za kurz, paní lektorka je velmi příjemná, stále se usmívá, dává zpětnou vazbu, sděluje příklady z praxe. 
S kurzem jsem byla velice spokojená, lektorka velice příjemná. Jitka B.
Oceňuji pěkně vedený kurz s tématem, které může oslovit pracovníky v sociálních službách napříč organizační strukturou. Pavlína K., DiS.